ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

2022

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 142-Ն առ 22.09.2022թ. հրամանը` Արագածի գիտական կենտրոնի մուտքը և տարածքում իրականացվող նկարահանումները վճարովի հիմունքներով իրականացնելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 103-Ն առ 08.07.2022թ. հրամանը` ջերմային, ֆիզիկաքիմիական չափումների և ստանդարտ նմուշների տրամաչափարկման լաբորատորիայի չափման միջոցների սակագները սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 92-Ն առ 20.06.2022թ. հրամանը` լուսավորվածության մակարդակի չափումների արձանագրության ձևը սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 91-Ն առ 20.06.2022թ. հրամանը` ի լրումն N 09-Ն առ 09.02.2021 թվականի չափման միջոցների պայմանագրային հիմունքներով ՍՉԱՄ ընկերությունում ստուգաչափման և այլ չափագիտական աշխատանքների գների մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 90-Ն առ 20.06.2022թ. հրամանը` ի փոփոխումն N 69-Ն առ 25.08.2020 թվականի աղմուկի չափումների արդյունքները գրանցելու արձանագրության ձևը հաստատելու մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 87-Ն առ 13.06.2022թ. հրամանը`տրանսպորտային միջոցներ արտադրողի համաշխարհային ինդեքսի (WMI) կոդերի տրամադրման սակագները սահմանելու մասին 


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 85-Ն առ 10.06.2022թ. հրամանը`զանգվածի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման սակագները սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 78-Ն առ 02.06.2022թ. հրամանը` ի փոփոխումն N 166-Ն առ 05.11.2021 թվականի չափման միջոցների տրամաչափարկման սակագները սահմանելու մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 77-Ն առ 02.06.2022թ. հրամանը` ի փոփոխումն N 82-Լ առ 16.12.2014 թվականի ՍՉԱՄ ընկերության փորձարկումների լաբորատորիայի կողմից կատարվող փորձարկումների սակագները սահմանելու մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 60-Ն առ 26.04.2022թ. հրամանը` «Արցախ» մասնաճյուղում ՍՉԱՄ ընկերության փորձարկումների լաբորատորիայի սննդամթերքի և ոչ պարենային ուղղության կողմից կատարվող փորձարկումների սակագները սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 59-Ն առ 26.04.2022թ. հրամանը` ի փոփոխումն N 209-Ն առ 30.12.2021 թվականի հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 52-Ն առ 05.04.2022թ. հրամանը` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին›› ՓԲ ընկերության ելակետային չափման միջոցներով ձևավորված «Օդի հարաբերական խոնավության և ցողի/եղյամի կետի ջերմաստիճանի միավորի չափանմուշ»›-ը որպես ազգային չափանմուշ ճանաչելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 50-Ն առ 31.03.2022թ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու  և դադարեցնելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 30-Ն առ 03.03.2022թ. հրամանը` Ի լրումն N 09-ն առ 09.02.2021թ. Չափման միջոցների պայմանագրային հիմունքներով «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» փակ բաժնետիրական ընկերությունում ստուգաչափման և այլ չափագիտական աշխատանքների գների մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 14-Ն առ 08.02.2022թ. հրամանը`Ի փոփոխումն N 09-Ն առ 09.02.2021թ. չափման միջոցների պայմանագրային հիմունքներով «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերությունում ստուգաչափման և այլ չափագիտական աշխատանքների գների մասին հրամանի