ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

2020

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 123-Ն առ 30․12․2020թ․ Հրամանը՝ <<Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ>> ՓԲ ընկերության Արտադրանքի և ծառայությունների սերտիֆիկացման բաժնի սննդամթերքի ոլորտի VI 1 Ձևի փաստաթղթերի տրամադրման սակագների փոփոխության մասին 14.08.2018թ. N 57-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 119-Ն առ 21․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 117-Ն առ 21․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 116-Ն առ 16․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 115-Ն առ 11․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 114-Ն առ 11․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 113-Ն առ 10․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 111-Ն առ 08․12․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 109-Ն առ 24․11․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 107-Ն առ 17․11․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միջպետական ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 106-Ն առ 17․11․2020թ․ Հրամանը՝ Տեղեկությունների մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 103-Ն առ 27․10․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 99-Ն առ 14․10․2020թ․ Հրամանը՝ Ի փոփոխություն <<ՀՍՏ ԵՆ 446-2020 <<Շինարարական հեղուկ շաղախ երկաթբետոնի նախալարված ամրանային տարրերի համար. շաղախ ներարկման ընթացակարգեր>>, ՀՍՏ ԵՆ 206-2020 <<Բետոն. պահանջներ, ցուցանիշներ, պատրաստում և համապատասխանություն>> և ՀՍՏ ԵՆ 14707-2020 <<Շենքերի սարքավորման և արտադրական կայանքների համար ջերմամեկուսիչ արտադրատեսակներ. խողովակների գործարանային մեկուսացման համար շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանի որոշում>> ազգային ստանդարտների մշակման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին>> 2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ի № 81-Ն հրամանի


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 97-Ն առ 12․10․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության (ԳՕՍՏ Ռ) ստանդարտների գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 96-Ն առ 09․10․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միջպետական ստանդարտացման կանոններ (ՊՄԳ) գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 92-Ն առ 02․10․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 91-Ն առ 30․09․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների ընդունման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 89-Ն առ 29․09․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 87-Ն առ 25․09․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 84-Ն առ 25․09․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 83-Ն առ 25․09․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 79-Ն առ 14․09․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի ազգային ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 74-Ն առ 28․08․2020թ․ Հրամանը՝ ՀՍՏ ԻՍՕ 11665-8-2020 <<Շրջակա միջավայրում ռադիոակտիվության չափում. օդ. ռադոն-222. Մաս 8. Շինություններում նախնական և լրացուցիչ հետազոտությունների մեթոդաբանություն>> ազգային ստանդարտի մշակման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 71-Ն առ 27․08․2020թ․ Հրամանը՝ ՀՍՏ ԻՍՕ 18287-2020 <<Հողի որակ․պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների (ՊԱԱ) որոշում․ ՄԱՍՍ-սպեկտրաչափական հայտնաբերմամբ գազային քրոմատագրման մեթոդ (GC-MS)>> ազգային ստանդարտի մշակման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 60-Ն առ 31․07․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտի գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 50-Ն առ 17․07․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտի գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 48-Ն առ 07․07․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտի գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 42-Ն առ 29․06․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտի գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 41-Ն առ 29․06․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 34-Ն առ 16․06․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտի գործողության մեջ դնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 27-Լ առ 24․03․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 26-Լ առ 24․03․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 25-Լ առ 24․03․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սննդամթերքի վերաբերյալ ստանդարտների գործողության մեջ դնելու և դադարեցնելու մասին


<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի 22-Լ առ 23․03․2020թ․ Հրամանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների հաստատման և գործողության մեջ դնելու մասին