МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

Размер шрифта

A
A
A

Форма заключения об оценке типа транспортного средства

Համաձայն ՀՀ կառավարության N 1872-Ն առ 01.12.2022թ. որոշման՝ ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների անվավոր տրանսպորտային միջոցներ արտադրողների պաշտոնական ներկայացուցիչների կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող (ներմուծված), Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված, շրջանառության մեջ դրվող անվավոր տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջները և դրանց համապատասխանության գնահատման կանոնները, անվավոր տրանսպորտային միջոցի տիպի գնահատման, ամրաշրջանակի տիպի գնահատման և եզակի տրանսպորտային միջոցի գնահատման մասին եզրակացությունների ձևերը հաստատելու մասին, Հավելված 2-ի՝  Տրանսպորտային միջոցի տիպի գնահատման մասին եզրակացության ձևը։

 

Հ/Հ

Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը

Տրանսպորտային միջոցի տիպարը

Նույնականացման համարը

Եզակի տրանսպորտային միջոցի գնահատման մասին եզրակացության համարը

Տրամադրման ամսաթիվը

Էկոլոգ.  դասը

Նշում