MINISTRY OF ECONOMY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

NATIONAL BODY FOR STANDARDS AND METROLOGY

Gas density

Ռուսաստանի Դաշնությունից և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներն ու խտությունը «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության կողմից որոշվում են ամենօրյա չափումների իրականացման միջոցով, որոնց արդյունքները (ստացված տվյալները) հնարավոր է լինում ամփոփել հաջորդ օրը:

Ուստի` մեր կողմից համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվան հաջորդող օրը` ներառելով նախորդ օրվա ստացված տվյալները, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: 

 

ԳԱԶԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՆ  ԿԳ/Մ3   (KG/M3)    ՄԻԱՎՈՐՈՎ։