ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Գազի խտություն

Ռուսաստանի Դաշնությունից և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներն ու խտությունը «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության կողմից որոշվում են ամենօրյա չափումների իրականացման միջոցով, որոնց արդյունքները (ստացված տվյալները) հնարավոր է լինում ամփոփել հաջորդ օրը:

Ուստի` մեր կողմից համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվան հաջորդող օրը` ներառելով նախորդ օրվա ստացված տվյալները, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: 

 

ԳԱԶԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՆ  ԿԳ/Մ3   (KG/M3)    ՄԻԱՎՈՐՈՎ։

ՌԴ`        Ռուսաստանի Դաշնություն (մատակարարված բնական գազը)    

ԻԻՀ`       Իրանի Իսլամական Հանրապետություն (մատակարարված բնական գազը)

ԳՍՊԿ`   գազի ստորգետնյա պահեստակայան (արտամղված բնական գազը)

 

2024 ԹՎԱԿԱՆ

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հունվար 2024թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (փետրվար 2024թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մարտ 2024թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (ապրիլ 2024թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մայիս 2024թ.)

 

 2023 թվականին ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը

2022 թվականին ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը

2021 թվականին ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը

2020 թվականին ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը

2019 թվականին ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը

 

 2019 թվականին ՀՀ մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքները ըստ տասնօրյակների և ամսվա կտրվածքով

2020 թվականին ՀՀ մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքները ըստ տասնօրյակների և ամսվա կտրվածքով

2021 թվականին ՀՀ մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքները ըստ տասնօրյակների և ամսվա կտրվածքով