ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմին

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի  կողմից  2023թ. հունվարի 16-ին հավատարմագրվել է որպես ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմին:

       Հավատարմագրման վկայագրի գործողությունն ուժի մեջ է մինչև 16.01.2026թ.:

       Հավատարմագրման վկայագրի գրանցման համարն է № 004/A-005:

 

  Սերտիֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար ներկայացվող հայտերի ձևերը`

 

  ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Տեղեկություններ ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման վերաբերյալ.

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմինը գործունեությունն իրականացնում է հետևյալ ոլորտներով (սերտիֆիկացման սխեմաները).

 - Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման աուդիտոր.

 • Որակի կառավարման համակարգեր,
 • Շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգեր,
 • Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգեր,
 • Աշխատողի առողջության և աշխատանքի անվտանգության կառավաման համակարգեր,

- Կազմակերպությունների կառավարման համակարգերի մենեջեր,

- Ներքին աուդիտոր,

- Արտադրանքի սերտիֆիկացման փորձագետ.

 • Փաթեթվածք,
 • Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանք,
 • Խաղալիքներ,
 • Օծանելիքա-կոսմետիկական արտադրանք,
 • Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզին, դիզելային և ծովային վառելիք, ռեակտիվի շարժիչի վառելիք և մազութ,
 • Հացահատիկ,
 • Անվավոր տրանսպորտային միջոցներ,
 • Սննդամթերք,
 • Մրգահատապտղային հյութեր,
 • Յուղաճարպային արտադրանք,
 • Քսանյութեր, յուղեր և հատուկ հեղուկներ,
 • Կաթ և կաթնամթերք,
 • Միս և մսամթերք,
 • Ծխախոտային արտադրանք,
 • Որպես վառելիք օգտագործելու համար նախատեսված հեղուկացված ածխաջրածնային գազեր,
 • Ձուկ և ձկնամթերք,
 • Փաթեթավորված խմելու ջուր, ներառյալ բնական հանքային ջուր,

-Ծառայությունների սերտիֆիկացման փորձագետ.

 • Հանրային սննդի ծառայություններ,
 • Շենքերի էներգաարդյունավետություն։

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմնի կողմից իրականացվում է.

 • հայտի նախնական վերլուծություն և հայտի վերաբերյալ որոշման ընդունում,
 • հայտատուին իրազեկության գնահատման քննության անցկացման օրվա և ժամի մասին տեղեկացում,
 • իրազեկության գնահատման քննության անցկացում /քննությունն անցկացվում է հայերեն լեզվով, 1 օրում/,
 • իրազեկության գնահատման քննության արդյունքների վերլուծություն և սերտիֆիկատի հանձնման մասին որոշման ընդունում,
 • սերտիֆիկատի ձևակերպում, գրանցում և հանձնում,
 • սերտիֆիկատի գրանցում «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության կողմից սերտիֆիկացված անձանց ռեեստրում,
 • գանգատների և բողոքների քննարկում,
 • հսկողության աշխատանքների իրականացում, եթե պահանջվում է սխեմայով,
 • վերասերտիֆիկացում:

 

Մեզ հետ համագործակցության առավելությունները.

1.«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմնում գործող որակի կառավարման համակարգը պարտավորեցնում է մշտապես բարելավել վարչարարությունը, օպտիմալացնել սպառողների սպասարկման ընթացակարգերը, տարածքում մնալու դեպքում սպառողների համար ստեղծել հարմարավետ պայմաններ և զարգացնել հարակից ծառայությունները:

2.Ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմնի ընդհանուր մտադրություններն ու գործունեությունը պաշտոնապես ձևակերպված են ղեկավարության կողմից որակի քաղաքականության հայտարարության մեջ:

3.Մենք ունենք ծառայությունների մատուցման ճկուն գնային քաղաքականություն և հստակ սահմանված ժամկետներ: Վճարումը կատարվում է ՀՀ գործող բանկերի կամ բանկային մասնաճյուղերի, ինչպես նաև «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերությունում տեղադրված վճարային տերմինալի* միջոցով՝ հիմք ընդունելով հարկային հաշիվը: Անհրաժեշտության դեպքում, հարկային հաշիվը կուղարկվի դիմումում նշված էլ. փոստի հասցեին:

* «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  

Հ/Հ 1150012490810100

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1930002706140200

4.Մեր ընկերությունը սպառողների հանդեպ ցուցաբերում է ուշադիր վերաբերմունք և անհատական ​​մոտեցում: Մենք կարևորում ենք ոչ միայն մեր հեղինակությունը, այլ նաև մեր սպառողների հետ համագործակցությունը:

5.Հարցերի դեպքում զանգահարել՝ 010-23-26-00 (232, 233) հեռախոսահամարով, անհրաժեշտության դեպքում Ձեզ կտրամադրենք լրացուցիչ տեղեկություններ:

Մեր մասնագետները կպատասխանեն ծառայության վերաբերյալ Ձեզ հետաքրքրող ցանկացած հարցի հետադարձ կապի միջոցով: Մեզ համար կարևոր է Ձեր կարծիքը տրամադրած ծառայությունների և կայքի բովանդակության մասին: Մենք ցանկանում ենք Ձեզ հետ համագործակցությունը հնարավորինս հարմարավետ դարձնել:

  

Սերտիֆիկացված անձի առավելությունները.

 • Աշխատողների վերապատրաստման որակի, իրազեկության մակարդակի, մասնագիտական ​​ համապատասխանության անկախ գնահատում ​​ստանալու հնարավորություն։
 • Մասնագիտական ​​ստանդարտներին համապատասխանության ներկայացում:
 • Սերտիֆիկացված անձի իրազեկության մշտական մոնիթորինգ:
 • Դրական իմիջի ձևավորում:
 • Գործընկերներին իր որակավորման հուսալիությունը ներկայացնելու հնարավորություն:
 • Համաշխարհային տնտեսության ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում անձի որակավորման և իրազեկության ճանաչում:
 • Միջազգային աշխատաշուկաների պահանջների կատարում:
 • Աշխատաշուկայում մասնագետների պահանջարկի և «արժեքի» բարձրացում: