ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Տեխնիկական հանձնաժողովներ

 

ՏՀ համարը

ՏՀ  անվանումը

-

Ռազմական արտադրանք

ՏՀ 01

Էներգետիկա

ՏՀ 02

Միս, թռչնամիս, ձուկ, ձու և դրանց հիմքով արտադրանք

ՏՀ 03

Մրգային, բանջարեղենային և բուսական ծագման այլ արտադրանքներ

ՏՀ 04

Կաթ և կաթնամթերք

ՏՀ 06

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

ՏՀ 08

Ջրի որակ

ՏՀ 10

Ալկոհոլային խմիչքներ

ՏՀ 11

Ծխախոտ, ծխախոտային արտադրատեսակներ և դրանց փոխարինիչներ

ՏՀ 21

Համապատասխանության գնահատում և կառավարման համակարգեր

ՏՀ 23

Կլինիկական լաբորատոր փորձարկումներ և in vitro ախտորոշման փորձարկման համակարգեր

ՏՀ 25

Նավթամթերք և քսուքային նյութեր

ՏՀ 27

Հողի որակ

ՏՀ 28

Ստանդարտացման մեթոդաբանություն

ՏՀ 29

Զբոսաշրջություն և հարակից ծառայություններ

ՏՀ 30

Շրջակա միջավայր. Փաթեթավորում, թափոններ

ՏՀ 31

Սառնամատակարարում և օդորակում, անվտանգություն և շրջակա    միջավայրի պահպանություն