ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացում

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈւՄ

 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերությունը` որպես կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմին, հավատարմագրված է 1999 թվականից։ Վերջին անգամ հավատարմագրվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, ուժի մեջ է մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 14-ը։

Հավատարմագրման վկայականը

Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման ընթացակարգերը սահմանող ստանդարտը`

- ՀՍՏ ԻՍՕ 9001 «Որակի կառավարման համակարգեր. Պահանջներ»

Սերտիֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար ներկայացվող հայտի և հարցաթերթիկի ձևերը`

 

 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի  կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման ընթացակարգերը 

սահմանող ստանդարտը`

- ՀՍՏ ԻՍՕ 14001 «Շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգեր. Պահանջներ և կիրառման ուղեցույց»

Սերտիֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար ներկայացվող հայտի ձևը`

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈւՄ

Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման ընթացակարգերը սահմանող ստանդարտը`

- ՀՍՏ ԻՍՕ 22000-2019 «Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգեր. Սննդամթերքի արտադրության շղթայում ընդգրկված կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջներ»

Սերտիֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար ներկայացվող հայտի ձևը`

 

ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՌՈՂՋՈւԹՅԱՆ  և ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈւՄ

Աշխատողի առողջության և աշխատանքի  անվտանգության կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման ընթացակարգերը  սահմանող  ստանդարտը`

- ՀՍՏ ԻՍՕ 45001-2019  «Աշխատողի առողջության  և աշխատանքի անվտանգության կառավաման համակարգեր. Պահանջներ և կիրառման ուղեցույց»

Սերտիֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար ներկայացվող հայտի ձևը`

 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՈՐԱԿԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ

Մեր կարգախոսն է` արդյունավետ և հուսալի մեթոդներով բավարարել պատվիրատուների սպասելիքները` նրանց համար մատչելի գներով:

Մեր առաքելությունն է` մատուցել որակյալ ծառայություններ:

Հիմնական արժեքներն են`պատվիրատուներին իբրև գործընկերներ դիտելը և նրանց հետ փոխհարաբերությունները երկարատև ու կայուն հիմունքներով կառուցելը:

Մեր նպատակն է` մատուցվող ծառայությունների ՈՐԱԿԻ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԲԱՐԵԼԱՎՈւՄԸ ԵՎ

ՎԵՐԱՀՍԿՈւՄԸ:

Սերտիֆիկացման մարմնի հաջողության գրավականներն են՝ աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմը, նախաձեռնությունը, անկողմնակալությունն և լավատեսությունը:

Նշված դրույթների հետևողական կենսագործումը հնարավորություն է տալիս ապահովել պատվիրատուների բավարարվածության պատշաճ մակարդակը: