ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Ստուգաչափված ՉՄ ռեեստր

2023 թվական

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (2-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (3-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (4-րդ եռամսյակ)

 

 

2022 թվական

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (2-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (3-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (4-րդ եռամսյակ)

 

 

2021 թվական

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (2-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (3-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (4-րդ եռամսյակ)

 

 

2020 թվական

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (2-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (3-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (4-րդ եռամսյակ)

 

 

2019 թվական

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (հունվար-հուլիս)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (օգոստոս, սեպտեմբեր)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ Չափման միջոցների տեսակի և քանակի (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր)