ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

ՏԿ կիրարկումն ապահովող ստանդարտների ցանկեր

«Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի N 916-Ն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների կատարումն ապահովող ստանդարտների ցանկ


«Ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2022 թվականի փետրվարի 10-ի N 155-Ն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների կատարումն ապահովող ստանդարտի ցանկ


«Ցեմենտներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» («Ցեմենտներին, պորտլանդցեմենտային կլինկերներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին») ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1136-Ն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների կատարումն ապահովող գործող ստանդարտների ցանկ


<<Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության>> տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության N 426-Ն առ 12.04.2018թ որոշման 1-ին կետով սահմանված տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովող և կամավոր սկզբունքով կիրառվող ստանդարտների ցանկ


Շինարարական ապակիներին ներկայացվող անվտանգության պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի կատարումն ապահովող ստանդարտների ցանկ


Քսուքային նյութերի, յուղերի և հատուկ հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ խաղալիքների ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ ծխախոտ և ծխախոտային արտադրանքը ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ ներքին այրման շարժիչային վառելիքների ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում սեղմված բնական գազով աշխատող վառելիքային համակարգին ներկայացվող պահանջները ապահովող ստանդարտների ցանկ 


ՏԿ հյութեր և հյութամթերքները ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ միս և մսամթերքի ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ կաթ և կաթնամթերքի ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ սինթետիկ հիմքով լաքեր և ներկերը ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ պարարտանյութերը ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ վերելակները ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ օդաճնշման դողերը ապահովող ատանդարտների ցանկ


ՏԿ մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգությունը ապահովող ստանդարտների ցանկ 


ՏԿ մակերևութաակտիվ միջոցներ և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրով միջոցներ ապահովող ստանդարտենրի ցանկ


ՏԿ թարմ պտուղ-բանջարեղեններ ապահովող ստանդարտների ցանկ


ՏԿ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների անվտանգությունը  ապահովող ստանդարտների ցանկ