ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Գնահատման թերթիկ

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերությունում Որակի կառավարման համակարգի ներդրումն ու կիրառումն ընկերության որդեգրած ռազմավարության անքակտելի մասն են կազմում: Կառավարման համակարգն անհրաժեշտ է, որպեսզի իրացման շուկայում ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի և հուսալիության նկատմամբ սպառողների շրջանում ձևավորվի վստահության մթնոլորտ.
_  ծառայությունների անընդմեջ մատուցման ունակության բարձրացում, ինչն էլ ավելի ժամանակին և ամբողջությամբ կբավարարի սպառողների սահմանված և նորմատիվ  կիրառվող պահանջները,
_  նոր տեսակի մատուցվող ծառայությունների մշակման և իրացման ժամանակահատվածի կրճատում՝ բարելավելով սպառողի անընդհատ փոփոխվող պահանջմունքները,
_   սպառողների բավարարվածության բարձրացմանն օժանդակող միջոցներ,
_   սպառողի հետ արդյունավետ կապի ապահովում,
_   մատուցվող ծառայությունների արդյունավետության բարձրացում,
_ ընկերության և մատուցվող ծառայությունների մրցունակության բարձրացում և նոր սպառողների ներգրավման հնարավորությունների մեծացում:

Ուստի` կարևորում ենք, որ մեր գործընկեր-սպառողները լրացնեն մեր ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ հարցերից կազմված «Պատվիրատուի բավարարվածության գնահատման թերթիկ»-ը:

 

«Պատվիրատուի բավարարվածության գնահատման թերթիկ»