ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

ՄԺԾԾ եռամսյակային հաշվետվություններ

2023 թվական

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (կիսամյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (իննամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (տարեկան)

 

 

 

2022 թվական

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (կիսամյակ)

 
 
 

 

2021 թվական

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (կիսամյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (իննամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Անտենային էտալոնների պահպանման և զարգացման ծառայությունների» մատուցման պետական գնման պայմանագրի համաձայն (տարեկան)