ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Ստանդարտների կատալոգ

Հարգելի այցելու
Ստանդարտների կատալոգում ներառված են 1993 թվականից հետո ընդունված և ՀՀ ազգային ստանդարտի կարգավիճակով գործող ստանդարտները:
Նախկին ԽՍՀՄ ստանդարտների (ԳՕՍՏ) ցանկը, որոնց գործողությունը դադարեցված է տես հղումով:

Կոդ Անվանումը
01 ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
03 ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
07 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ. ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ
11 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅՈւՆ
13 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ
17 ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՉԱՓՈւՄՆԵՐ. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈւՅԹՆԵՐ
19 ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐ
21 ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ
23 ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ԲԱՂԿԱՑՈւՑԻՉ ՄԱՍԵՐ
25 ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈւԹՅՈւՆ
27 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ
29 ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ
31 ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ
33 ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈւԹՅՈւՆ. ԼՍԱՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ՏԵՍԱՏԵԽՆԻԿԱ
35 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ
37 ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈւ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
39 ՃՇԳՐԻՏ ՄԵԽԱՆԻԿԱ. ՈՍԿԵՐՉՈւԹՅՈւՆ
43 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
45 ԵՐԿԱԹՈւՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
47 ՆԱՎԱՇԻՆՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԾՈՎԱՅԻՆ ԿԱՌՈւՅՑՆԵՐ
49 ՕԴԱԳՆԱՑԱՅԻՆ ԵՎ ՏԻԵԶԵՐԱԳՆԱՑԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
53 ԲԵՌՆՄԱՆ ԵՎ ԲԵՌՆԱԹԱՓՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ
55 ԲԵՌՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈւՄ ԵՎ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈւՄ
59 ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՇԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈւԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
61 ԿԱՐԻ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ
65 ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ
67 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
71 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
73 ՀԱՆՔԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ
75 ՆԱՎԹԱՐԴՅՈւՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԱՎԹԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
77 ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ
79 ՓԱՅՏԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
81 ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ
83 ՌԵՏԻՆԻ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ
85 ԹՂԹԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
87 ԼԱՔԱՆԵՐԿԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ
91 ՇԻՆԱՆՅՈւԹԵՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
93 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
95 ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
97 ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ. ՀԱՆԳԻՍՏ. ՍՊՈՐՏ
99 (ՊԱՀՈւՍՏ)