ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

ՏՐԱՄԱՉԱՓԱՐԿՈՒՄ՝ Զանգվածի և անկյունագծային չափումների լաբորատորիա

Լաբորատորիաների և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմինների հավատարմագրման տեխնիկական կոմիտեի 25.05.2022թ. նիստի N 14/1 որոշմամբ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության «Զանգվածի և անկյունագծային չափումների լաբորատորիա» տրամաչափարկման լաբորատորիան հավատարմագրվել է և պատրաստ է ծառայությունների մատուցմանը։

   

 

 

 


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 167-Ն առ 05.11.2021թ. հրամանը՝ Չափման միջոցների տրամաչափարկման հայտի ձևը սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 166-Ն առ 05.11.2021թ. հրամանը` Չափման միջոցների տրամաչափարկման սակագները սահմանելու մասին


ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱՉԱՓԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎ