ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Ներքին և արտաքին ազդարարման հաղորդումների պատասխանատու անձ

Հիմք ընդունելով «ՀՀ կառավարության 2018թ. մարտի 15-ի N272-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1148 առ 06.07.2023թ. կառավարության որոշումը և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Մ/27226-2023 (մուտքագրված N1778 առ 13.07.2023թ.) գրությունը՝ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 98-Ն առ 17.07.2023թ. հրամանի համաձայն Ընկերության ներքին և արտաքին ազդարարման հաղորդումների հաշվառումն ու ձևակերպումն իրականացնելու նպատակով պատասխանատու անձ է նշանակվել Ընկերության Քարտուղարության բաժնի պետ Ռուզաննա Սարյանը։