ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների կողմից տրանսպորտային միջոցների տիպի հաստատման ձևակերպման ներկայացված հայտերի ռեեստր

Համաձայն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 1787-Լ առ 26.10.2022թ. հրամանի`  ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների անվավոր տրանսպորտային միջոցներ արտադրողների լիազոր ներկայացուցիչների կողմից տրանսպորտային միջոցների տիպի հաստատման ձևակերպման ներկայացված հայտերի ռեեստրի ձևավորման և վարման վերաբերյալ։

 

 

Հ/Հ

Դիմումի գրանցման ամսաթիվը

Տրանսպորտային միջոցի ապրանքանիշը (շասսի)

Տրանսպորտային միջոցի տեսակը (շասսի)

Տրանսպորտային միջոցի կատեգորիան (շասսի)

Տրանսպորտային միջոցի էկոլոգիական դասը (շասսի)

Տրանսպորտային միջոցի արտադրողը (շասսի)

Տրանսպորտային միջոցի առանցքների քանակը (շասսի)

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             

 

Որոնման արդյունքում տվյալներ չեն գտնվել