ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Ստանդարտների կատալոգ

ՀՍՏ ԵՆ 15038-2007
Վերնագիր Թարգմանչական ծառայություններ. Ծառայության պահանջներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են թարգմանչական ծառայություն մատուցողներին, այդ թվում մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսներին, որակին և նախագծի կառավարմանը, ինչպես նաև պայմանագրային ոլորտին և ծառայության մատուցման ընթացակարգերին ներկայացվող պահանջները
Կարգավիճակը Գործող
Ընդունված է ՀՀ ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008
5-А
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2007-12-05
Գործարկման թվականը 2008-02-01
Մշակողը և հասցեն ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Կատեգորիա ՀՍՏ ԵՆ
Դասակարգում 03.080.20
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ծառայություններ
Ֆիրմաներին մատուցվող ծառայություններ
Վկայակոչումներ "-" =  Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ
Գրանցման ամսաթիվը 2008-01-30
Գրանցման № 548-2008
Էջերի քանակը
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №1-2008
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր թարգմանչական ծառայություններ
ծառայության պահանջներ
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել
Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 15000