ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Ստանդարտների կատալոգ

ԳՕՍՏ 31721-2012
Վերնագիր Շոկոլադ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
Կարգավիճակը Գործող
Ընդունված է ՀՀ з
13-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2013-04-02
Գործարկման թվականը 2013-05-01
Մշակողը և հասցեն ГНУ НИИ КП Россельхозакадемии
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 67.190
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Շոկոլադ

Վկայակոչումներ "-" =  Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ
Գրանցման ամսաթիվը 2013-04-15
Գրանցման № 1900-2013
Էջերի քանակը
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №1-2013
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել
Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 2800