ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՉԱՓՍԸ

A
A
A

Ստանդարտների կատալոգ

ԳՕՍՏ 34383-2018
Վերնագիր Շոկոլադային, խոհարարական և ճարպային ջնարակներ և զանգվածներ ձևավորման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
Կարգավիճակը Գործող
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 2004
146-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2019-12-11
Գործարկման թվականը 2020-01-01
Մշակողը և հասցեն
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 67.140.30
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Թեյ, սուրճ, կակաո
Կակաո
Վկայակոչումներ "-" =  Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ
Գրանցման ամսաթիվը 2019-12-11
Գրանցման № 6096-2019
Էջերի քանակը
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2019
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել
Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 8000